Viễn Tưởng

« English »

Bất kể về thời lượng, có thể dựa theo những sự kiện có thật, đây là những dự án hoàn toàn đến từ trí tưởng tượng.

Những dự án chưa có mã số dự án (MSDA) là kịch bản đang trong dai đọan phát triển. Các dự án được sắp xếp không theo thời điểm hoàn thành (TĐHT), mà theo mã số dự án (MSDA) theo định dạng:

[MSDA] - [TÊN (thời-lượng)] - [TĐHT]

~*~

2015
2017
2019
2021
2022

~*~