!!! Khuyến Cáo !!!

« English »

cập nhật: 2022-06-21
(câu chữ)

Trừ khi có đề cập khác, tất cả nội dung của tôi trên trang mạng này được phát hành dưới bản quyền Creative Commons License

Trang mạng này có thể lưu trữ những dự án phim do không từ riêng tôi mà nhiều đơn vị và cá nhân đã đóng góp công sức.

Vui lòng không sao chép hoặc/và xuất bản phim từ trang mạng này trên bất kì kênh truyền thông nào khác. Nếu cần thiết xin ông/bà vui lòng trỏ dẫn về trang mạng này để tham khảo.

Bản quyền thương mại của những dự án phim trên trang mạng này có thể thuộc sở hữu của nhiều bên thứ ba. Tôi chỉ nhận quyền tác giả cho những vai trò cá nhân tôi đã lãnh và không chịu bất kì trách nhiệm nào khi xảy ra tranh chấp thương mại.

Xin cẩn trọng trước khi ông/bà có ý định tải về dùng cho dự án khác.

Vui lòng gửi mọi thắc mắc cho tôi theo thông tin tại trang liên lạc.

« English »