Monero

« English »


Danh sách các Quỹ

~*~

cập nhật: 2022-08-23

Đầu tiên, địa chỉ XMR ở chân mọi trang mạng là tài khoản dành cho cá nhân tôi:


  83BoKzUQ3yz41rdbuFQvUm7NyTVjp26dmMeRreTYp6Q4PhebZYY5d998Z9KFniqVaTQb5nBpQke2QW5snaaJr8acFZLK   

Mã phản hồi nhanh (QRcode):


   █▀▀▀▀▀█ ▄ █ ▀▄▀▄█▀█▀▀██▀▀ ███ █▀▀▀▀▀█
   █ ███ █ ▄▄▄ █▄███▄ █▀█▄ ▀ ▄▀▄ █ ███ █
   █ ▀▀▀ █ ▄█ ▄▄█▄▄▄ ▄▀▀█▀ ▄▄█▄▀ █ ▀▀▀ █
   ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▄█▄▀ ▀ █ ▀▄█▄▀▄▀ ▀ █ ▀▀▀▀▀▀▀
   ▀▀▀▀▀▄▀█▀█▄▀█▀▀██  ▄ ▀▄▄█▀▄▄█ ▀ ▀▄▀
    ▄▄▀█▀▄▄ ▄▄▄ ▄█▀▀▄▄▀█ █▀ ▀█▀█ █▄▀▀▀
   ▀█▀▄ █▀ ▀▄▄▄▀▀▀██▀▄▀▄▄▀▄ ▀█▀▀▄▀█▀▄█▄▀
    ▄▄ █▀█▄▄▀▄▀ ▄▀ ▀ ▀██ ▄ ██▄█▀▄█▀██
   ▄ ▀█ ▄▀█▄▄█▄▄▄▀▀▀ █▀▄▀▀ ▀▄ ▄█▀█▀▄█▀▀
    ▄▄██▄▀▀▄▄▀▄█▀ ██ ▄▄ ▄ ▀▀ ██ ▀▀▀█ ▀▀
    ▀ █ ▀ ▄█▀▄ ▀█▀▄ ▀█▀█ ▀▄██▀▀▀▀▄▀▀
    ▀█▄▀ ▀ ▄ █▄▄▀ ▀▀ ▀ ▄  ▀▀▀▄▀█▀ ▀█▀
   █▄▄▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀█▄ ▄▀▄█▀▀█▄▀▀▀▀█▀▀█ █ ▀
   █ █ ▀ ▀▀█▀▀ ▀ █▀▀█ ▀█▄▄█ ▀█▀ ▀█ ▀▀██
   ▀ ▀  ▀ █▀ ▀▀▀▀██▀▀█▀▀█▄ █▀▀█▀▀▀█▀█▀
   █▀▀▀▀▀█ ▀▀▀▄█ ▄█  ▀█▄▄█ █▀█ ▀ █ ▀▀▀
   █ ███ █ █ █▀ ▀▀▀██▄█▀▄▄ ▄▀█████▀█▄▀▀
   █ ▀▀▀ █ █▄█▄▀▀▄▀ ▀▄ ▄██  █▄ █▄▀▄ ▀▀█
   ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀ ▀▀   ▀ ▀▀▀ ▀▀ ▀ ▀▀▀   

Nếu ông|bà gửi vào đây thì tôi xin cảm tạ.

Dưới đây là tất cả các dịch vụ và dự án ông|bà có thể hỗ trợ tài chính bằng tiền điện tử:

~*~


Theo dõi Quỹ

~*~

cập nhật: 2022-08-23

Tất cả tài khoản XMR trên trang mạng này đều có thể được theo dõi với khoá quan sát mật này:


  a9a53a95321a06707d1563e6863811ff916d2f945de35188c9dc131bc0af450f   

Đây là khoá quan sát công:


  49013318e4e3aa134ec8b0e1bdca324d65ee4087f8b182870f35022ab76a521b   

Để theo dõi bất kì quỹ nào trên trang mạng này, tạo ví quan sát với lệnh này:


  monero-wallet-cli --generate-from-view-key [đặtTênVí]   

Hoặc dùng trình đồ hoạ từ trang: https://getmonero.org

~*~


Chứng Minh Giao Dịch

~*~

cập nhật: 2022-08-23

Khi ông|bà tài trợ với XMR, ông|bà cần phải chứng minh giao dịch (tx) của mình. Vui lòng chạy lệnh này trong monero-wallet-cli để đảm bảo rằng khoá giao dịch được bảo lưu:


  set store-tx-info 1

Sau khi ông|bà chuyển khoản, chạy lệnh này để lấy khoá giao dịch (TXKEY):


  get_tx_key <txid>

Lệnh trên sẽ trả về TXKEY. Vui lòng gửi cho tôi thông tin này để tôi có thể kiểm chứng giao dịch của ông bà.

Nếu ông|bà muốn có tên trong phần Công Trạng của dự án phim, dùng tên Giám Đốc Sản Xuất của mình để tạo chữ ký với lệnh này:


  get_tx_proof <txid> <ĐịaChỉCủaDựÁn> <GiámĐốcSảnXuất>   

Gửi tôi chữ ký này để tôi có thể kiểm chứng tên Giám Đốc Sản Xuất của ông|bà.

~*~