Phòng Chờ

« English »


Thông tin Dự Án

~*~

cập nhật: 2022-08-23
(đường dẫn hư khắp nơi)
Tóm Tắt

Không có tóm tắt. Ông/bà có thể đọc kịch bản tại đây.

Thể loại

Phim Ngắn

Trạng Thái

Huy Động Vốn

Giới Thiệu

Dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Nhân dịp biến động này, tôi viết phim và đăng lên facebook (nay là Meta) hy vọng sẽ thay đổi được gì đó khi xã hội đang trong giai đoạn nhàn rỗi lướt mạng xã hội.

Kịch Bản Nháp
Sảnh hội thoại

Sảnh hội thoại phía dưới đây dành cho nội bộ đoàn phim. Nếu bạn thuộc đoàn phim, hãy liên lạc để được tham gia vào sảnh.

» phòngchờ@hall.trung.fun «

~*~


Thông tin Quỹ

~*~

Ông/bà vui lòng tham khảo qua lời đề nghị tôi gửi đến các nhà tài trợ cho những dự án phim ngắn tại đây.

Sai Ngạch
cập nhật: 2023-06-17
(bảng mới)

Bảng tin phía dưới không được cập nhật liên tục. Nhưng ngoài tài khoản tiền giấy của ngân hàng, ông|bà có thể theo dõi tài khoản Bitcoin và tài khoản Monero bất cứ khi nào tuỳ thích mà không cần tôi can thiệp.

Chi phí được dự đoán có thể thay đổi. Chi tiết đang được cập nhật và công bố tại đây.

Sai Ngạch VNĐ Bitcoin Monero M
Chi phí dự đoán (VND) 1·000·000·000 0,000 0,000
Quỹ hiện tại (VND) 0·000·000·000 0,000 0,000

Nếu quỹ làm phim còn dôi ra sau khi hoàn thành, toàn bộ đoàn phim sẽ bầu chọn một quỹ từ thiện để gửi quyên góp.

Ngân Hàng

Để chuyển khoản qua ngân hàng, vui lòng liên lạc tôi.

₿itcoin

Tài Khoản | Địa Chỉ:


  bc1q5mdpa3q4n2p2p9k8z853yx2trpyy3ggkfau5cp   

Quick Response - ₿itcoin:

QR for Bitcoin

Ông|bà có thể theo dõi quỹ trên Blockstream.

Monero

Tài Khoản | Địa Chỉ:


  8AYanmqTc5aJzAuvs8L8YUgdmr9ZFS17K29A2FGe4bNh5jZhZhFpUSoVKKwWTC2noSGUJguXqxU4gB2BbhrFiGwi1CGZtaS   

Quick Response - Monero:


   █▀▀▀▀▀█ ▄ █ ▀▄ █▀▄█ ▀▄ ▀▄▄▀▄█ █▀▀▀▀▀█
   █ ███ █ ▄▄▄ █▄▄▄▄▄▄ █▀ █▄▄ ▀▀ █ ███ █
   █ ▀▀▀ █ ▄█ ▄▄▄ ▄ ▄▄ ███ ▄▀▀▄▀ █ ▀▀▀ █
   ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▄█▄▀ ▀ ▀ █▄█▄█▄█ █▄█ ▀▀▀▀▀▀▀
   ██▀▀▀▄▀███▄▀██▀█▄█▄ █ ▀▄▀▄█▀▄▀▄█ ▀▄▀
   █ ██▀ ▀ ▄ ▄▄ ▀█▀▄▄█▄ ▀▀ ▀█ ▀ ▄▀▀▀
    ▀▄█▀█▀█▄█▀ ▀█▀▄█▄▄█▀█▄▄ ▀▀▄█▀▄▀▄█▄▀
   ▀█▄█▀█▀██▀█ ▄▀ █▄▀ ▄▀▄  ▀▀██ █ █▀██
   █▄█ ▄ ▀ ▀█▄▄▀ ▀▀▀ ▀▄ ▀▄▀ ███▀█▀▀▄█▀▀
   ██▄ █ ▀█▀▄▀ ▀▀▀██▀▀▄▀█ ▄ ▀▄█▀▄█▀▀▀ ▀▀
   █▀ ▄▀▀▀█▀▀▀▄ █▀██ ▄▀▄▀█ ▀▀▄▄██▀▄▀█ ▀
   ▄█▀ ▄█▀▄▄▀█▄█ ▄█ ▀ ▄▄▄ ▄▀ ▄█ ██▄  █▀
   █ ▀ ▄▄▀█▀▄ ▀ ▀ █  █ ▀ ▀▀▄ ▀█▀█ ▄▄▀
   █ ▄▄▄ ▀▄▀▄▀▄ ▀██▀ ▄██ ▄█▀██▄▀▀▀  ██
   ▀ ▀  ▀▀▄▀█ ▀▀█▀█▄▄█▄█▀▄▄▄▀▄█▀▀▀██▀▀
   █▀▀▀▀▀█ ▀█ ▄▄▀██ ▀█▄▀▄▀ ▄▀▄▀█ ▀ █ ▀▀
   █ ███ █ █ █ ▀█▀▄█▀▄ █▄█ ▀▀▄█▀████▀█▀▀
   █ ▀▀▀ █ ██ ▄ ▄██▀ ██ ▄▀ ▀█▀▄█ ▀▀▀█
   ▀▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀ ▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀ ▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀   

Để theo dõi quỹ, tham khảo trang: https://trung.fun/monero.html

~*~


Công Trạng

~*~

cập nhật: 2022-07-04

Nếu bạn là nhà làm phim và câu truyện làm toé chút lửa đâu đó trong tâm hồn, hãy liên lạc.

/Đạo Diễn/Biên Kịch/
/Dựng Phim/
/Thu Âm/

~*~