Ca Nhạc

« English »

Tôn vinh và bổ trợ cho bản thu. Mục tiêu của những dự án này là khám phá cảm xúc từ âm nhạc nhiều hơn là kể truyện.

Những dự án chưa có mã số dự án (MSDA) là kịch bản đang trong dai đọan phát triển. Các dự án được sắp xếp không theo thời điểm hoàn thành (TĐHT), mà theo mã số dự án (MSDA) theo định dạng:

[MSDA] - [TÊN DỰ ÁN] - [TĐHT]

~*~

2015
2017
2018
2022

~*~