Kịch Bản

« English »

Trang này lưu trữ phim trên giấy. Đây là nơi tôi thông tri những dự án đang cần hỗ trợ tài chính. Những kịch bản có đề thời điểm hoàn thành (TĐHT) nghĩa là đã sẵn sàng để tiến đến khâu huy động vốn.

Các dự án được lưu theo định dạng:

[TÊN (thời-lượng)] - [TĐHT]

~*~

~*~