Ngã Nước

« English »


Thông tin Dự Án

~*~

cập nhật: 2023-01-01
(nháp mới)
Tóm Tắt

Một cậu Việt kiều về nước để tìm lại gia đình gặp một doanh nhân đang trên đà phát triển với cô con gái có niềm đam mê về ẩm thực. Liệu họ có vượt qua được những giao động của cuộc cách mạng thông tin?

Thể loại

Phim Viễn Tưởng

Trạng Thái

Huy Động Vốn

Giới Thiệu

Công nghệ số đã và vẫn đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Câu truyện lãng mạn này là một thoáng ngoảnh đầu về vạch xuất phát, và chặng đường đã qua, nhằm đặt câu hỏi cho những gì sẽ đến trên hành trình số hoá từ nhiều khía cạnh của những linh hồn Việt.

Bản Nháp
Sảnh Thoại

Sảnh hội thoại phía dưới đây dành cho nội bộ đoàn phim. Nếu bạn thuộc đoàn phim, hãy liên lạc để được tham gia vào sảnh.

» ngãnước@hall.trung.fun «

~*~


Thông tin Quỹ

~*~

Ông/bà vui lòng tham khảo qua lời đề nghị tôi gửi đến các nhà đầu tư cho những dự án phim rạp tại đây.

Để đầu tư vào dự án này, vui lòng liên lạc tôi.

Sai Ngạch
cập nhật: 2023-06-17
(bảng mới)

Chi phí được dự đoán có thể thay đổi. Chi tiết đang được cập nhật và công bố tại đây.

Sai Ngạch Giá Trị Đơn Vị
Chi Phí dự đoán (VND) ?·000·000·000
Quỹ hiện tại (VND) 0·000·000·000

Nếu quỹ làm phim còn dôi ra sau khi hoàn thành, toàn bộ đoàn phim sẽ bầu chọn một quỹ từ thiện để gửi quyên góp.

Tỷ lệ Cổ phần
cập nhật: 2022-07-22

Để bảo an chủ quyền điều hành và sáng tạo cho dự án, tôi giữ 50% tổng số lợi nhuận từ việc phát hành tại tất cả các cụm rạp. 10% từ lợi nhuận sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên trong đoàn phim. Còn 10% sẽ được đàm phán và phân phối thêm cho những thành viên mấu chốt trong đoàn phim. Phần 30% còn lại sẽ được chia cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ đầu tư trên tổng quỹ. Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật tại trang này.

~*~


Công Trạng

~*~

cập nhật: 2022-07-22

Nếu bạn là nhà làm phim và câu truyện làm toé chút lửa đâu đó trong tâm hồn, hãy liên lạc.

/Đạo Diễn/Biên Kịch/

~*~