Mở Chương - Tự Do

~*~

Những dự án từ đây trở đi tôi hoạt động tự do và không bị ràng buộc bởi một tổ chức nào giữa các dự án.

Đây có thể là chương cuối cùng trong sự nghiệp của tôi vì tôi sẽ viết bài kết chương khi quyết định giải nghệ. Hy vọng là thời điểm đó sẽ không đến quá sớm.

~*~


TR002 - Holiday / Tết 2017 - 03/2017

~*~

cập nhật: 2022-02-23

Sau khi nghỉ công tác ở Rice tôi ngủ rất nhiều. Khi lấy lại đuợc sức, tôi đi du lịch một chuyến cùng với cái máy Canon T3i và ống 50mm nhựa huyền thoại. Thoạt đầu tôi định chỉ quay rồi để đó nhưng vì bệnh nghề nghiệp mà nó ra thế này.

Công nhận cái ống kính rất rẻ mà mở khẩu được đến f1.8 quay rất tiện khi điều kiện ánh sáng hạn hẹp.

Trong chuyến du lịch, tôi nảy ra ý tưởng cho vài phim tài liệu với thời lượng có thể đủ để phát truyền hình. Lúc này tôi vẫn thích làm phim tài liệu vì quan điểm của tôi về phim ảnh là một hình thức ghi chép sự thật. Không hiểu sao thời điểm này tôi cứ nghĩ trong đầu rằng những phim viễn tưởng là những thứ khá trẻ con. Tôi còn định có thể sẽ mở công ty để sản xuất phim tài liệu.

~*~