RI007 - Hạc San / Sét Đánh Ngang Trời - 07/2016

~*~

2022-02-03

Khi ở Rice, chúng tôi luôn bàn về nội dung cho kênh phim. Tôi cố gắng khởi hành một chuỗi phim để giúp quảng bá cho các băng nhạc và tác phẩm của họ tại Việt Nam. Mọi người lúc đầu có vẻ không hưởng ứng cho lắm. Nhưng với thói cứng đầu, tôi quyết tâm làm được số đầu tiên với Hạc San và album Sét Đánh Ngang Trời cho Float.

Hạc San là một băng nhạc tuyệt vời. Tôi hâm mộ băng nhạc này từ khi gặp một vài thành viên lúc còn làm ở Đô-rê-mi. Đối với trí thông minh thấp hạn của tôi, họ chơi nhạc quá phức tạp. Nhưng sự phức tạp của họ có trật tự và thông điệp họ truyền tải không chỉ mạch lạc mà còn rất có ý nghĩa.

Vừa xem lại những gì tôi làm trong phim này, tôi nghĩ chất lượng thành phẩm tôi làm thật hơi xấu hổ cho âm nhạc của họ. Rachapon làm Hoạt Họa rất sống động mà tôi lại quay những thứ rất ngớ ngẩn. Tôi nghĩ là tôi làm phim này trong thời gian quá gấp. Nếu không lầm thì phim này làm ngay sau Tiger Everest.

Thật tiếc vì số lượng công việc ở Rice lúc đó càng ngày càng tăng. Lượng việc nhiều đến mức tôi nhớ có lúc tôi ăn ngủ tại văn phòng. Tôi không tự hào về điều này. Ngược lại đây là một trong số lý do tôi rời nhóm. Giới hạn thời gian đã không cho tôi cơ hội để làm tiếp số tiếp theo.

Một thời gian sau khi tôi rời Rice thì họ không còn quảng bá chuỗi phim này nữa. Tôi thấy rất thú vị về điều này vì sau này họ lại làm một chuỗi phim khác với tên Nổi cùng sự hợp tác của Saigoneer.

~*~


Công Trạng

phát hành: 2016-07-29

~*~

/Đơn vị sản xuất/
/Giám Đốc Sản Xuất/
/Sản Xuất/
/Đạo Diễn/Thu Âm/Dựng Phim/
/Quay Phim/
/Hoà Âm/
/Chỉnh Màu/
/Hoạt Họa/
Đặc Biệt Cảm Ơn:

~*~