Tổng Chào

« English »

Đây là trang mạng cá nhân của Trần H. Trung. Thông tin công bố trên trang mạng này dùng cho mục đích lưu trữ và quảng bá những dự án tôi đãđang tham gia.

Nếu ông|bà muốn in lý lịch của tôi ra giấy thì dùng tệp này.

Để cập nhật tin mới nhất, hãy dùng kênh Atom.

Để xem tất cả các dịch vụ, bấm vào cái ↓↓↓ biểu trưng ↓↓↓

~*~