RSS|Atom

« English »

Relly Simple Syndication (RSS) là định dạng tệp tin thuộc họ XML dùng để đăng tải hoặc cập nhật nội dung và tin tức. Định dạng tương tự (ngon hơn) là Atom Syndication Format.

Tệp của tôi nằm tại đường dẫn này:

https://trung.fun/atom.xml

Ông|bà có thể tải đường dẫn trên vào các trình đọc RSS|Atom để cập nhật tin tức mà không buộc phải quay lại trang mạng này thường xuyên.

Hệ điều hành nào cũng có trình duyệt nên cách này là nhanh nhất để tiếp cận:

Ngoài ra, sau khi đã thu nạp được nhiều kênh RSS|Atom và bắt đầu cảm thấy không muốn dùng trình duyệt nữa, ông|bà có thể dùng dịch vụ truy vấn để tìm các trình đọc khác:

https://s.trung.fun/?q=rss%20feed%20reader&language=vi

Tôi dùng newsboat.

Chào mừng đến với mạng trực tuyến (internet).

~*~