Phần Mềm trên GNU/Linux

« English »

cập nhật: 2022-06-02

Phần mềm tôi viết nằm ở trang này:

https://soft.trung.fun/index.en.html

Danh sách dưới đây là công cụ tôi dùng thường xuyên trên máy tính.

Những trương trình này là những phần mềm tự do, không phải miễn phí. Dù không ai bắt ép cung ứng tài chính, nhưng hãy cân nhắc đến việc hỗ trợ họ nếu bạn cảm thấy những phần mềm này hữu dụng.

Căn bản

Đây là những phần mềm căn bản dùng trong hệ điều hành GNU/Linux.

Chữ

Đây là những phần mềm để làm việc với ký tự.

Âm Thanh

Đây là những phần mềm để làm việc với âm thanh. Linux có rất nhiều phần mềm để soạn nhạc và âm thanh nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu thêm.

Hình ảnh (2 chiều)

Đây là những phần mềm để làm việc với hình ảnh tĩnh.

Phim

Đây là những phần mềm để làm việc với tư liệu phim.

Đồ Vật (3 chiều)

Đây là những phần mềm để làm việc với đồ vật trong 3 chiều.

Kết Nối

Đây là những phần mềm để làm việc với mạng lưới thông tin.

Đây là những phần mềm để nhận và gửi thư điện tử.

Đây là những phần mềm để nhận và gửi tin nhắn nhanh.

~*~