Thiết Kế Giao Diện & Trải Nghiệm (UI|UX)

« English »

‘Trải Nghiệm Điện Ảnh’ là một cụm từ được dùng rất nhiều để miêu tả về một bộ phim có chất lượng. Vì một bộ phim hay đồng nghĩa với một trải nghiệm ấn tượng. Trong điện ảnh, ‘người dùng’ được gọi là khán giả và ‘ứng dụng’ ở đây là bộ phim họ trải nghiệm.

Tôi luôn nóng lòng tiếp thu và góp sức xây dựng câu truyện mà ông|bà cần truyền tải. Để hành trình của chúng ta bắt đầu, vui lòng liên lạc.

~*~