Thiết Kế Thương Hiệu

« English »

Bộ nhận dạng thương hiệu luôn phải bộc lộ được triết lý của một nhãn hàng. Vậy nên chỉ khi tìm ra được triết lý cốt lõi của một nhãn hàng, ta mới nên chú tâm đến các yếu tố để truyền tải thông điệp.

Tôi luôn nóng lòng tiếp thu và góp sức xây dựng câu truyện mà ông|bà cần truyền tải. Để hành trình của chúng ta bắt đầu, vui lòng liên lạc.

~*~